ГЕРБ Меню
107

Мартин
Паскалев

Архитект

Арх. Мартин Паскалев е завършил специалност „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Член е на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ). Практикува своята професия в Стара Загора. Общински съветник и председател на Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт в Общински съвет Стара Загора в настоящия мандат.

107
Мартин

Образование:
Завършил специалност „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София.

Професионален опит:
Практикува своята професия в Стара Загора. Член е на Камара на архитектите в България (КАБ) и Съюз на архитектите в България (САБ).
Общински съветник и председател на Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт в Общински съвет, гр. Стара Загора в настоящия мандат.